Метою вивчення навчальної дисципліни «Казначейська справа» є продовження формування системи знань у сфері державних фінансів, бюджетів всіх рівнів, бюджетного процесу, набуття студентами практичних навичок щодо підвищення ефективності управління бюджетними коштами та контролю за їх використанням.

    Завданнями навчальної дисципліни: вивчити організацію роботи органів казначейства щодо касового виконання бюджету і вміти застосовувати набуті знання під час проведення конкретних операцій з виконання бюджету.  

    У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:      

·        сутність теорії та практики роботи органів казначейства щодо касового виконання бюджету;

·        завдання, функції і структура органів Державного казначейства України;

·        основні положення використання законодавчих та нормативних актів;

·        завдання територіальних управлінь Державного казначейства України;

·        методи контрольної роботи органів казначейства та взаємодії з іншими фінансовими органами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен      

вміти:

·        документально оформляти виконання дохідної і видаткової частини бюджету;

·        вести облік виконання бюджету та складати бухгалтерську звітність;

·        проводити аналіз виконання державного бюджету за доходами і видатками у конкретному територіальному відділенні  державного казначейства України.