«Охорона праці в галузі» - нормативна дисципліна, що вивчається з метою формування у фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі, функціонування системи управління охороною праці, шляхи і методи забезпечення комфортних і безпечних умов праці відповідно до чинного законодавства.

Метою управління охороною праці на підприємствах є забезпечення безпеки і здорових умов праці на робочих місцях виробничих ділянок, запобігання впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Курсом передбачається вивчення системи управління охороною праці на підприємстві, механізму реалізації принципу державної політики про використання економічних методів в управлінні охороною праці, основних положень правил безпеки, що діють на підприємстві.