Мета вивчення навчальної дисципліни - надання знань з торгівельної техніки, призначення, конструктивних особливостей різних видів і типів машин та механізмів, що застосовуються в торгівлі, підбору торгівельних меблів для магазинів і складських приміщень, формування вмінь користуватися різними видами та типами обладнання.

Завдання дисципліни:

 - формувати спеціаліста широкого профілю, здатного творчо мислити, швидко адаптуватися в умовах швидкоплинних змін в економіці країни та сприяти їх прогресивному розвитку;

- готувати таких фахівців, які б могли працювати в умовах ринкового середовища.