Як свідчить світова практика, пройшовши тривалий еволюційний шлях, сьогодні біржі вже переросли свої первинні функції, перетворившись із ринків оптової торгівлі на центри генерування ринкових цін. Основним завданням сучасних світових бірж є вже не стільки купівля-продаж товару, скільки регулювання цінової ситуації на товарних ринках.

З огляду на порівняно молодий вік, біржовий ринок України ще значно відстає у своєму розвитку від того, що ми можемо спостерігати у таких країнах, як США, Великобританія, Японія, Франція та ін. Тому, враховуючи ту суттєву користь, яку приносить біржовий ринок, та відсутність власного досвіду у його розбудові, зрозуміла об'єктивна необхідність глибокого та всебічного вивчення цієї проблеми.